Sysmex Danmark
Menu
 • GROWING YOUR KNOWLEDGE
  GROWING YOUR KNOWLEDGE
 • DEVELOPING YOUR SKILLS
  DEVELOPING YOUR SKILLS
 • HARVESTING EXPERTISE
  HARVESTING EXPERTISE

Evaluation form Customer Trainings

Name, place and date of Training

Hjælp os venligst med at blive bedre ved at udfylde dette.

Informationen forud, invitation, program, k¢revejledning, var: til stor hjæl
ok
utilstrækkelig
Servicen i kursusforl¢bet var: særdeles god
god
ok
ikke tilfredsstillende
Hotellet var: særdeles godt
godt
ok
ikke tilfredsstillende
Helhedsinstrykket af kurset er: særdeles godt
godt
ok
ikke tilfredsstillende
Hvorfor?

(Skriv gerne en kort begrundelse!)

Undervisningen var: for kort
perfekt
for detaljeret
Var indholdet i undervisningen nemt at forstå? ja
nej
Indholdet blev formidlet på f¢lgende vis: for upræcist
perfekt
for detaljeret
Der var tilstrækkelig tid til at få besvaret sp¢rgsmål: stemmer!
ved ikke!
stemmer ikke!
Mine sp¢rgsmål blev besvaret tilfredsstillende: absolut korrekt!
stemmer!
ved ikke!
stemmer ikke!
Kontakten til underviseren under kurset var: særdeles god
god
ok
distanseret
Hvorfor?

(Beskriv gerne et eksempel!)

Bed¢melse af underviseren?

(1 = særdeles godt og 6= meget dårligt forberedt)

  1 2 3 4 5 6
Indholdet var relevant
Formidlingsmetode
Kompetence
Alment indtryk
Kommentar
Hvad var specielt godt?
Hvad savnede du?
Disse tanker vil beskæftige mig på hjemrejsen:
Enjoy our Media Center
All
 • All
 • Documents
 • Podcast
 • Images
 • Videos
Company movie
See our collection
See our collection http://
Grow your knowledge http://
See our collection http://
See our library of smears https://www.sysmex.dk/academy/library/image-gallery.html
Learn more about our concept https://www.sysmex.dk/company/who-is-sysmex/silent-design.html