PATIENT PORTAL

Sysmex is active in a broad spectrum of healthcare areas. In addtion to information for healthcare professionals we also provide applied information for privat individuals seeking assistance in our
areas of expertise. 

At the moment we provide guidance and background info on breast cancer (in German). We welcome you to visit www.brustkrebs-diagnose.de

 • GROWING YOUR KNOWLEDGE
  GROWING YOUR KNOWLEDGE
 • DEVELOPING YOUR SKILLS
  DEVELOPING YOUR SKILLS
 • HARVESTING EXPERTISE
  HARVESTING EXPERTISE

Sysmex Nordic Training

Knowledge step by step

I kurserne Sysmex tilbyder, får du «step for step» oplæring i og forståelse for det system, som er installeret på din arbejdsplads. Kurserne er inddelt i forskellige niveauer og har fokus på analysearbejde, teknisk drift og IT. Efter endt indkøringsfase mødes vi regelmæssigt til erfaringsudveksling. Oversigten i denne brochure viser moduler i Sysmex’s forslag til oplæring. En endelig oplæringsplan udformes i samarbejde med kunden i forbindelse med kontrakten og kan tilpasses jeres behov efter aftale.

Et typisk uddannelsesforløb efter installastion af nyt instrument vil indeholde:

Modul 1 – Basis instrumentoplaering

Basis instrumentoplæring for superbrugere

2 – 3 dags lokal oplæring af superbrugere

Efter basisoplæringen vil superbrugere have kompetance til at oplære brugere samt at have ansvar for daglig drift af instrumentet.

 • Gennemgang af startpakke
  (betjeningsvejledninger, samarbejdsprocedure, kontaktinformation)
 • Teoretisk gennemgang af analyseprincipper og instrument
 • ”Hands-on”-træning i dagligt brug
 • Instrumentindstillinger, kvalitetskontrol og håndtering af reagenser

Modul 2 – Udvidet instrumentoplæring

Udvidet instrumentoplæring for superbrugere

3 dags oplæring af superbrugere

Efter en udvidet oplæring vil superbrugere have en større teoretisk forståelse
for instrumentets funktion, analyseprincipper, tolkning af analysedata og
vedligehold.

 • Specifikationer, analyseprincipper
 • Gennemgang af flag og alarmer
 • Udvidet ”hands-on”-træning
 • Gennemgang af patologiske prøver (cases)
 • Instrumentets hardware og teknisk vedligehold
 • Kvalitetskontrol og kalibrering

Modul 3 – Oplæring i IT og autovalideringssystem

Superbruger oplæring i IT / autovalideringssystem (Extended IPU)

2 dags lokal oplæring af superbrugere

Efter oplæring vil superbrugere have kompetence til at oplære brugere,
samt kunne have daglig ansvar for autovalideringssoftwaren Extended IPU

 • Gennemgang af regelværk (gennemføres inden installation)
 • Kommunikation, workflow
 • Praktisk anvendelse af programmet
 • Oplæring som administrator

Modul 4 – Basis teknisk serviceoplæring

Basis teknisk serviceoplæring, for medikoteknisk personale

Praktisk gennemgang af systemet ved installation eller efter aftale.

Efter gennemført oplæring kan medikoteknisk personale udføre simpel
fejlsøgning på instrumentet.

 • Oversigt over komponenter
 • Information om daglig – samt periodisk vedligehold
 • Servicemanualer

Modul 5 – Udvidet teknisk serviceoplæring

Udvidet teknisk serviceoplæring, for medikoteknisk personale

3 dags oplæring af medikoteknisk personale

Efter gennemført oplæring kan medikoteknisk personale selvstændigt udføre
fejlsøgning samt udskifte visse reservedele.

 • Praktisk gennemgang af dagligt – og periodisk vedligehold
 • Tiltag ved fejlmeldinger
 • Baggrundsviden i hæmatologi og analyseprincipper

Modul 6 – Online Training

Nyt Online Training koncept

I 2012 og 2013 testes en ny online oplæringsplatform hos et mindre antal brugere i Sysmex Nordic. Platformen består af optagelser og gennemgang af arbejdsprocedurer, samt virtuel undervisning på film. Dette koncept vil i løbet af 2013 blive klart til at kunne præsenteres nærmere, og omhandler idag
undervisning til XN-brugere.

 • Præsentation af instrument og valideringssystem
 • Instruktioner og daglig brug af instrumentet
 • Menuer og funktioner
 • Præse

Brugermøder

Omkring hvert andet år inviteres alle brugere til et to-dags møde for at erfaringsudveksling

Ved et brugermøde præsenteres produktnyheder, brugerne får en oversigt over andre laboratoriers aktuelle status samt rig mulighed for at skabe netværk.

 • Foredrag fra kunder og Sysmex
 • Workshops med cases
 • Erfaringsudveksling
 • Videnskabelige og kliniske input
Growing your knowledge

Knowledge centre

The Sysmex Way

Training at the
Sysmex Academy

Sysmex Academy online

How can we help you?

Enjoy our Media Center
All
 • All
 • Documents
 • Podcast
 • Images
 • Videos
SUSPECTED HUS IN ROUTINE ANALYSIS
See the Podcast
Sysmex XN – TAILORING YOUR HAEMATOLOGY
See the scalability of XN
Sysmex XN – TAILORING YOUR HAEMATOLOGY See the scalability of XN https://www.sysmex.dk/media-centre/xn-tailoring-your-haematology-13876.html
Grow your knowledge https://www.sysmex.dk/academy/library/xtra-articles.html
See our collection https://www.sysmex.dk/academy/library/xtra-articles.html
See our library of smears https://www.sysmex.dk/academy/library/image-gallery.html
Learn more about our concept https://www.sysmex.dk/company/who-is-sysmex/silent-design.html
Sysmex XN – TAILORING YOUR HAEMATOLOGY See the scalability of XN https://www.sysmex.dk/media-centre/xn-tailoring-your-haematology-13876.html
See the features Product Singleview