Sysmex Danmark
Menu

Kundetilfredshedsundersøgelse 2016 – Sysmex Danmark

Spørgsmål om reagens og kontrol logistik

1.Hvor enig er du i følgende udsagn: Sysmex lever op til mine forventninger ved levering af reagenser og kontrol? Meget enig
Enig
Hverken eller
Uenig
Meget uenig
2.Hvad er godt?
3.Hvad kan forbedres?
4.Kommer reagensleveringer til aftalt tid? Ja
Nej
5.Kommer reagensleveringer i aftalt mængde? Ja
Nej
6.Kommer reagensleveringer til aftalt sted? Ja
Nej
7.Kommer reagensleveringer i aftalt tilstand? Ja
Nej
8.Hvad er godt?
9.Hvilke punkter ville forbedre din tilfredshed?
10.Når du har ændringer til din leveringsplan, hvordan oplever du håndteringen? Yderst nemt
Nemt
Ok
Vanskelig
Yderst kompliceret
11.Hvordan vil du helst kommunikere ændringer? E-mail
Fax
Telefon
12.Bemærkninger ang. reagens- og kontrol logistik
Enjoy our Media Center
All
  • All
  • Documents
  • Podcast
  • Images
  • Videos
Company movie
See our collection
See our collection http://
Grow your knowledge http://
See our collection http://
See our library of smears https://www.sysmex.dk/academy/library/image-gallery.html
Learn more about our concept https://www.sysmex.dk/company/who-is-sysmex/silent-design.html